dotAio All in One by dotMod

2.300.000

dotAIO là định nghĩa mới của tất cả trong một, sự linh hoạt của nó có thể vượt qua hầu hết pod mod trên thị trường hiện nay. Salt nic, freebase, khói hay vị chiếc pod mod này đều có thể cân tất.

Hết hàng

Danh mục: